Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Uczyłem się zaciskać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialentilka lentilka
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg vialentilka lentilka
Sponsored post
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź w wywiadzie dla Zwierciadła.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vialentilka lentilka
7752 3a0e
Reposted fromms-kate ms-kate vialentilka lentilka
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vialentilka lentilka
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromborn2die born2die vialentilka lentilka
0522 f5b3
7632 fbe4
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viatwice twice
7501 d6fa
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viasilkydreams silkydreams
3309 0adb
Reposted fromfelicka felicka
1917 75a4
Reposted fromDeeDee DeeDee viamayamouse mayamouse
1186 a966
Reposted fromkasiazua kasiazua viatatuaze tatuaze
2616 eda6 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatatuaze tatuaze
0010 ad7d 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatakemeout takemeout
2202 f053 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamagdanestor magdanestor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...